Licencja policji

Możesz nam zaufać nie tylko dlatego, że znamy się na rzeczy i posiadamy wieloletniego doświadczenie. Wiemy, że to tylko słowa, dlatego dla Twojego poczucia bezpieczeństwa legitymujemy się licencjami policji, które pozwalają całkowicie legalnie świadczyć usługi związane z awaryjnym otwieraniem drzwi i zamków. Dzięki temu masz pewność, że współpracujesz z profesjonalistami nastawionymi na rozwiązanie Twojego problemu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki uzyskaniu licencji policji ślusarz i fachowiec od zabezpieczeń może znacznie poszerzyć swoją ofertę, a przy okazji potwierdzić kompetencje i zadbać o profesjonalny wizerunek. Dowiedz się, jaki jest zakres policyjnej licencji, a także jakie wymogi należy spełnić, aby ją otrzymać.

Licencja dla pracowników zabezpieczenia technicznego

Już w latach 90. XX wieku wprowadzono wymóg polegający na tym, że pracownicy zabezpieczenia technicznego muszą uzyskać dokument, aby legalnie wykonywać swój, jakby nie patrzeć, bardzo odpowiedzialny zawód. Podstawami prawnymi tego rozwiązania są m.in. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania uprawnień pracownika ochrony fizycznej i uprawnień pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organy oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony.

Zdobywając licencję policji, możesz legalnie montować, naprawiać, konserwować i serwisować systemy alarmowe oraz urządzenia elektroniczne. Pozwolenie jest 2-stopniowe, o czym za chwilę, istnieje także uprawienie specjalne dla kierowników zespołów zabezpieczenia technicznego. Licencja jest niezbędna, aby wykonywać pracę związaną z obiektami i sprzętami, które są objęte ochroną ustawową.

Jakie kryteria należy spełniać, aby otrzymać licencję I stopnia?

 • Obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Wiek przekraczający 21 lat.
 • Pełna zdolność do podejmowania czynności prawnych.
 • Brak pełnomocnych wyroków za umyślne przestępstwa.
 • Nienaganna opinia miejscowego Komendanta Policji.
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do pełnienia czynności charakterystycznych dla pracowników zabezpieczenia technicznego.
 • Wykształcenie zawodowe techniczne (łączność, elektryczność, mechanika, elektronika) lub ukończony kurs pracownika zabezpieczenia technicznego lub praktyka w wymienionych zawodach.

Identyczne kryteria należy spełniać, aby otrzymać pozwolenie II stopnia, oczywiście dodając do tego posiadanie tej I stopnia. Stopień specjalizacji może zostać przyznany na podstawie odrębnych przepisów.

Najważniejsze, praktyczne informacje

Licencja nie jest wydawana terminowo, aczkolwiek wygasa na mocy prawa, jeżeli przez 2 lata nie wykonuje się zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego. W zależności od tego, gdzie mieszasz, odpowiedni Komendant Wojewódzki Policji może zadecydować o odmowie wydania, zawieszeniu lub cofnięciu dokumentu, korzystając z formy decyzji administracyjnej.

Wnioski takie należy kierować do Komendy Wojewódzkiej Policji. Dokument powinien zawierać:

 • dane osobiste,
 • skan dowodu osobistego,
 • orzeczenie lekarskie,
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych podpisane na komendzie,
 • kopię świadectwa wykształcenia, praktyki lub ukończenia kursu,
 • dwie fotografie o wymiarze 35 x 25 mm.

Składanie kopii wymaga okazania oryginałów. Licencję odbiera się osobiście po wcześniejszym opłaceniu połowy opłaty skarbowej za prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia.