Systemy Master Key

Systemy Master Key mogą obejmować małe ilości drzwi z niewielką ilością kombinacji lub duże systemy zawierające wiele różnych struktur i kombinacji. Od strony technicznej niewiele jest ograniczeń dotyczących rozmiaru i złożoności systemu.

Przed projektowaniem systemu należy uwzględnić jego póżniejsze rozwinięcie i modyfikacje.

Projekt systemu powinien mieć strukturę prostą i wyrazistą.Poniżej podajemy przykładowe możliwości zastosowania różnych rozwiązań systemowych.
 

System kluczy jednakowych

Wille, domy, domki letniskowe

Najczęściej stosowaną zasadą jest otwieranie wszystkich pomieszczeń za pomocą jednego klucza. Zasada ta dotyczy także bram, garaży itp.

System kluczy
wspólnych

Apartamenty, mieszkania

Klucze indywidualne do własnego mieszkania mają także możliwość otwierania wspólnych dla wszystkich przejść lub pomieszczeń (np. pralni).

System klucza
głównego

Zakłady przemysłowe, biura

Zasady identyczne jak w poprzednim przypadku, ale z kluczem Master, który daje możliwość otwierania wszystkich pomieszczeń wewnątrz całego systemu.

System klucza
głównego i kluczy grupowych

Duże organizacje, budynki przemysłowe i szpitale

W zależności od schematu organizacyjnego instytucji funkcjonuje kilka grup kluczy „podlegających” jednemu, nadrzędnemu kluczowi Master, który obsługuje cały system.